PHOTOS

Akiko Tsuruga au Dizzy's Coca Cola Jazz Club